Stichting Opkikker verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, 
zodat na veel vervelende dagen de leuke dagen toch nét iets langer duren!

Wat is een Super Opkikkerdag??
Stichting Opkikker organiseert sinds enkele jaren naast haar individuele Opkikkerdagen ook Super Opkikkerdagen.
Dit zijn Opkikkerdagen waarbij er 50 gezinnen tegelijk hun eigen persoonlijke Opkikkerdag krijgen.
Tijdens deze Super Opkikkerdagen is er een breed spectrum aan activiteiten aanwezig. 
De gezinnen hebben ook hierbij een, op hun intake afgestemd, verrassings programma en worden de hele dag begeleid door een eigen vrijwilliger.
Ook maakt de vrijwilliger een foto-/videoreportage welke het gezin na de dag toegestuurd krijgt.

De gezinnen worden aangemeld via de pedagogisch- en maatschappelijk werkers van een, met de stichting samenwerkende, instelling of via het belangstellendenformulier via de website.
Bij aanmeldingen via onze website zal er altijd contact gelegd worden met de instelling waar het gezin onder behandeling is.
Ook dan nemen de pedagogisch- en maatschappelijk werkers de beslissing of het gezin voor een Super Opkikkerdag in aanmerking zou moeten komen. Na aanmelding worden de gezinnen gebeld voor een telefonische intake door een vrijwilliger van de stichting welke professioneel is getraind/begeleid om de juiste informatie uit de intake te krijgen.
Na de intake gaan ze op het secretariaat van Stichting Opkikker de Super Opkikkerdag van het gezin inplannen; ze regelen niet alleen alle activeiten maar zorgen ook voor de benodigde hulpmiddelen.
Een onvergetelijke dag voor velen…

19 februari was weer zo'n SUPER dag waarbij vele vrijwilligers, waaronder Rooie Arie,
zich hebben ingezet om dit weer tot een onvergetelijke dag te maken.
Wil je deze bijzondere dag mee beleven of nog eens herbeleven klik dan op onderstaande link
(klik op de opkikkersite op de foto voor de volgende foto)

www.opkikker.nl